Niveaulezen

Ook dit schooljaar zijn onze leerlingen opnieuw begonnen met niveaulezen. De kinderen lezen in groepjes per leesniveau . Een aantal ouders zetten zich vrijwillig in om deze groepjes te begeleiden.  We zijn dan ook steeds op zoek naar leesouders. Voelt u zich ook geroepen, neem dan zeker contact op met onze juffen !