Opvang

De gemeentelijke VZW Het Ankertje verzorgt de voor- en naschoolse opvang. Voor onze school wordt deze opvang verzorgd in de lokalen van de mediatheek van onze school:

  • s morgens vanaf 7u15 door middel van een v√≥√≥rinschrijving
  • ‘s avonds tot 17u30

De prijzen van de opvang worden vastgesteld door de VZW en bij aanvang van het schooljaar aan de ouders medegedeeld. De betaling wordt geregeld via de VZW.

De opvangjuf voor onze school is Mevr. Nadine Vanhex

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij juf Nadine tijdens de opvanguren of op het nummer 0497/94.99.59 of op het secretariaat van de school tijdens de schooluren.

Het kantoor van de VZW is gelegen op de Wijkstraat 16/2, 3590 Diepenbeek. ( tel. 011/33.36.90)