januari kleuters

Hierover leren de kleuters in januari  !!!

Van maandag 27/12 tot en met zondag 09/01/2011 : kerstvakantie.

Week 1 : Kerstvakantie

Week 2 : De postbode heeft het nu druk.

Week 3 : Winterkleding.

Week 4 : Vogeltjes in de winter.

di  11 jan.         Fruit – dag !!!

wo 12 jan.         De kleuters van juf Jenny gaan schaatsen in Hasselt, samen met de bejaarden van de Visserij.

di  18 jan.         Fruit – dag !!!

wo 20 jan.        Koffiemoment voor de ouders van alle kleuters.  Een gezellig samenzijn met

elkaar en de directeur, in de refter vanaf 14u30.

di  25 jan.        Fruit – dag !!!

1 februari = teldag

Indien er kleuters zijn die voor of op 1 februari de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken, dan is het belangrijk dat zij ten laatste op 1 februari ingeschreven worden.  Dit is namelijk de datum waarop het leerlingenaantal in de scholen geteld wordt.

Op basis van dit aantal wordt het lestijdenpakket voor volgend schooljaar berekend.

Kleuters die na 1 februari ingeschreven worden, mogen we hiervoor helaas niet meer meetellen.

Niet wachten met inschrijven dus …