Leden

De schoolraad bestaat uit 3 geledingen:

* De oudergeleding:

  • Dhr. Jan Geurts (voorzitter)
  • Dhr. Denis Franco
  • Mevr. Agna Bollen

* De personeelsgeleiding:

  • Mevr. Ingrid ‘s Hertogen ( notulist)
  • Dhr.Jos Bas

* De lokale gemeenschap:

  • Mevr. Lea Vandereijt
  • Dhr. Jos Put